cart mobile 0
logo

XZPLUS Cảm xúc vượt thời gian

Hotline: 1800 1155

Tại sao phải sử dụng cách các thuốc khác 2-3 tiếng? (lý giải cơ chế)

Đây là một nguyên lý an toàn trong y tế: "Khi mà ta không chắc chắn bệnh nhận họ sẽ sử dụng thêm loại thuốc bất kỳ nào khác thì cách tốt nhất là yêu cầu uống cách xa để tránh hiện tượng tương tác thuốc".

""--